Winkelwagen

Slijpen van huishoudscharen


Huishoudschaar


Opgepast: niet alle scharen kunnen en mogen geslepen worden op een slijpsteen. Zo worden bepaalde scharen voor haarkappers met een laser geslepen. Dergelijke scharen moeten terug naar de fabriek om opnieuw scherp gezet te worden.

Bij sommige scharen is het snijvlak glad gepolijst of voorzien van een microvertanding. Alleen gladde snijvlakken kunt u zelf slijpen.  

Een gewone, niet-roestende schaar vergt bij normaal gebruik geen onderhoud, behalve het af en toe aandraaien van de schroef in het scharnierpunt.

Als een schaar bot wordt, wil het knippen van schuurpapier nog wel eens helpen. 
In Frankrijk beweert men dat men een schaar scherp kan maken door gedurende 1 minuut zilverpapier door te knippen. 

Moet een schaar meer professioneel geslepen worden, dan gelden dezelfde regels als bij een beitel (enkelzijdige vouw). Het slijpen is hier duidelijk moeilijker aangezien het snijdend vlak zeer kort is. Werkwijze:

  1. Reinigen
Reinig de benen van de schaar. Boekbinders snijden papier maar heel dikwijls kleven resten van lijm op het snijvlak of op de benen van de schaar. Gebruik disolventen (b.v. alcohol) of fijn schuurpapier om voorzichtig de resten te verwijderen. 

  1. Druk op de benen van de schaar.
De meest voorkomende scharen zijn rechtshandig. Door de speciale constructie drukken de benen bij het snijden op elkaar. Controleer indien gedurende de ganse beweging er voldoende druk is op de twee benen. Indien nodig kunt u het vijsje aanspannen. De firma Loctite heeft speciale producten die beletten dat het vijsje opnieuw zou loskomen. 

  1. Nazicht van de snede
Indien de snede beschadigd is moet het snijvlak opnieuw gemaakt worden met een slijpmiddel (schuurpapier, carburundum, draaiende watersteen, diamantvijl, ...). In extreme gevallen gebruiken wij een draaiende watersteen te gebruiken (Tormek) met speciale houder voor scharen. 
Indien de snede intact is raden we aan regelmatig een afwetsteen te gebruiken (Belgian Blue Whetstone, ...) zodat de schaar niet bot wordt.


  1. Het slijpen/afwetten

Neem de schaar stevig vast maar pas op niet in contact te komen met de snede (zie foto).
Plaats de slijpsteen (idem voor afwetsteen) op het buitenste snijvlak. Wrijf met een opgaande beweging over het snijvlak. Doe deze bewerking over de volledige lengte van het blad, startend aan de top. Werk steeds in één richting - trek de steen niet heen en terug over het snijvlak. Ga bij voorkeur steeds naar de binnenzijde van de schaar.

  1. Verwijderen van de braam.
U weet dat u genoeg geslepen hebt indien u een braam voelt over de volledige lengte van het been. Dit kunt u gemakkelijk voelen door met de nagel van uw duim over de snede te gaan. De braam kunt u het best verwijderen door voorzichtig de schaar te sluiten.
Breng met een doekje een weinig olie op alle vlakke van de benen van de schaar en verwijder de olie opnieuw.  

  1. Testen van de schaar
Een schaar die goed geslepen is moet snijden van de top tot aan de schacht. Neem een stukje zijde en rafelt de zijkant uit. Test de snede over de volledige lengte van de schaar.

  1. Onderhoud van de schaar

Het is belangrijk de juiste schaar te kiezen voor een specifieke taak om het beste resultaat te bekomen met de kleinste beschadiging van de schaar. Slechts bepaalde scharen mogen gebruikt worden voor het snijden van papier. 

Om beschadiging van het snijblad te voorkomen mag u niet blijven doordrukken bij het knippen indien u weerstand ondervindt. Het kan betekenen dat u niet de geschikte schaar gebruikt of dat uw schaar moet geslepen of hersteld worden.

Bewaar u schaar steeds zorgvuldig in een geschikte houder of doos. 

Zorg er voor dat de naaispelden ver genoeg van de snijlijn van de schaar zitten om beschadiging van de schaar te voorkomen.

Kuis geregeld de pluisjes van de binnenzijde van de snijbladen. Breng een beetje huishoud olie aan op het vijsje van de schaar zodat het snijden vlot gaat.

Breng een klein beetje olie aan op de snijbladen om roest te voorkomen, vooral indien u aan de kust woont of dikwijls in vochtige omgeving moet werken. Doe dit ook indien u de schaar voor een geruime tijd ongebruikt in de kast wenst te leggen.   

 Was scharen steeds met de hand af, nooit met een wasmachine. Droog onmiddellijk af en breng wat olie op de belangrijkste punten.